สินเชื่อ|สินเชื่อบุคคล|สินเชื่อส่วนบุคคล|Personal Loan

ติดต่อเจ้าของประกาศ

แนะนำ

สินเชื่อ|สินเชื่อบุคคล|สินเชื่อส่วนบุคคล|Personal
Loan   สินเชื่อ|สินเชื่อบุคคล|สินเชื่อส่วนบุคคล|Personal
Loan สินเชื่อ เพื่อธุรกิจนั้นเป็น สินเชื่อ สำหรับธุรกิจต่างๆ
ซึ่งมองเห็นโอกาสของธุรกิจ แต่เนื่องจากธุรกิจอาจจะมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ
จึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ่งก็คือสถาบันการเงิน
ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวงเงินระยะสั้นและระยะยาว โดยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทดังนี้
สินเชื่อ เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็น สินเชื่อ
เพื่อมุ่งเสริมให้ธุรกิจได้มีทุนมาใช้งานหรือดำเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ ของตัวเอง
เช่น การซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า และขายสินค้าของตนต่อไป
หรือใช้เพื่อซื้อสินค้าแล้วนำไปขายต่อ ซึ่งการขอ สินเชื่อ แบบนี้โดยทั่วไปจะเป็นการขอวงเงินในระยะสั้นหรือกลางๆเท่านั้นและเมื่อขายสินค้าได้ก็นำเงินไปชำระคืนให้กับธนาคารต่อไป
สินเชื่อ เพื่อการลงทุน โดยเป็นวงเงินเพื่อนำไปซื้อสินทรัพย์ถาวร
และนำไปใช้ในการดำเนินงานของกิจการ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์
และสินทรัพย์ถาวรอื่นๆหรือจะ
นำไปเป็นทุนดำเนินการถาวรของกิจการก็ได้
เพราะมีจำนวนวงเงินค่อนข้างสูงและมักมีข้อผูกมัดระยะยาวในรูปของสัญญาการ
จ่ายเงินในอนาคต สินเชื่อ เพื่ออสังหาริมทรัพย์
และการขอเพื่อการก่อสร้างในลักษณะของโครงการ สินเชื่อ เพื่อการเกษตร สินเชื่อ ประเภทนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.CreditOnHand.com ต้องการสอบถามติดต่อ   
คุณสิริรัตน์  : 
086-3146501   
คุณศิริเนตร : 
088-7852311   
Tel.Office   :  02-3800671   
E-mail  :  chg@creditonhand.comดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.creditonhand.com/personalLoan.asp