Suzuki djebel250 อะไหล่ทุกอย่างสั่งจากญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้เจ้าของเป็นชาวต่างชาติและรักรถค่ะ

65,000 บาท

ขาย

Suzuki djebel 250             ปี 1998เลขไมล์20000 กม.              เครื่องไม่เคยมีปัญหา อะไหล่ทุกอย่างสั่งจากญี่ปุ่นเข้าศูนย์บริการ RED BARON    ราคาพิเศษ65000บาท

Suzuki djebel 250           year 199820000 klm.                      No problemsService Red Baron     Good condition65000 baht